ثبت نام

فرم ثبت نام کاربر جدید

کد ملی:    

مشخصات معرف

کد معرف:    

مشخصات شخصی کاربر

نام:     نام خانوادگی:    
جنسیت: تاریخ تولد:
تحصیلات:  
شغل:

کارت ملی

تصویر کارت ملی:

اطلاعات تماس

تلفن ثابت1:    تلفن ثابت2:
ایمیل:      ایمیل 2:       
تلفن همراه:   

اطلاعات ارسال

کشور:
استان: شهر:
آدرس:    
کدپستی:    

اطلاعات حساب بانکی

نام بانک:
شماره حساب:    
شماره کارت:      

مشخصات کاربری

کلمه عبور:    
تکرار کلمه عبور:       

اطلاعات وارٍث

نام و نام خانوادگی وارث:    
کد ملی وارث:    

قوانین و مقررات

قوانین بازاریابی شبکه ای در شرکت ابر تجارت کهکشان
1-      شما به عنوان نماینده مستقل شرکت بازاریابی میکنید و باید تابع کلیه قوانین شرکت و وزرات بازرگانی در راستای بازاریابی شبکه ای باشید.در صورت تخلف از قوانین شرکت میتواند نسبت به مسدود کرد شناسه شما اقدام و شما را به کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای با ذکر تخلف معرفی نماید.بدیهی است در صورت تخلف شرکت تصمیم نهایی کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه را در مورد شما اعمال میکند.کلیه مسئولیت تخلف در قوانین بازاریابی شبکه ای به عهده شخص شما خواهد بود.
2-      برای بازریابی شبکه ای حتما باید به سن قانونی رسیده باشید.
3-      هیچ شخص حقیقی نمیتواند با عنوان نام مستعار در شرکت بازاریابی کند.
4-      شرکت در پذیرش شما به عنوان بازاریاب مختار است ومیتواند از عضویت شما ممانعت کند.
5-      شما میتوانید در هر زمان عضویت خود را در شرکت لغو نمایید و درخواست مسدود کردن شناسه خودتان رابکنید.
6-      شما فقط به عنوان بازاریاب مستقل برای شرکت بازاریابی میکنید و کارمند شرکت نیستید.لذا شما نمیتوانید ادعایی مبنی بر مخارج ، بیمه اجباری  ، بیمه بیکاری حقوق ثابت پاداش یا عیدی و سنوات از شرکت بکنید.
7-      شما موظفید قبل ازانجام هر گونه بازریابی کلیه قوانین مربوط به بازاریابی شبکه ای را از شرکت مطالبه و پس از اجرای کامل قوانین نسبت به بازاریابی اقدام کنید.
8-      شما حق ندارید هیچ گونه قراردادی را از طرف شرکت با هر شخص حقوقی و یا حقیقی امضاء نمایید.
9-      شما موظفید قوانین عضویت را برای افراد درختواره خود به طور کامل تشریح نمایید.
10-  مجبور کردن هر شخص برای عضویت،بازاریابی و خرید از شرکت مطلقا ممنوع است.لذا در صورت آشکار شدن این مسئله شرکت نسبت به مسدود کردن شناسه شما اقدام و شما را به مراجع ذیصلاح معرفی مینماید.
11-  شما تحت هیچ عنوان حق ندارید نسبت به مشاوره با زیر شاخه بازریابان دیگر برای انتقال آنان به درختواره خودتان اقدام نمایید در صورت تشخیص شناسه شما و بازاریاب ذکر شده مسدود خواهد شد.
12-  در صورت هر گونه اقدام از طریق شناسه شما برای هک کردن سیستمهای شرکت شناسه شما برای مادام العمر مسدود میگردد.
13-  شرکت مختار است کلیه مالیاتهای قانونی را از حساب شما کسر و به حساب سازمان مالیات کشور واریز نماید.
تبصره : مالیات بر درآمد 5% میباشد و با تغییر قانون، شرکت طبق قانون جمهوری اسلامی ایران رفتار خواهد نمود.
14-  روند پورسانت فروش شما و بازاریابان درختواره شما به شرح زیر است.

15-  کلیه پورسانتها به حساب شخصی شما که شما به شرکت معرفی نموده اید واریز میگردد.هیچ گونه وجه نقدی از طرف شرکت به شما پرداخت نمیگردد.
16-  حساب بانکی که به شرکت معرفی نموده اید باید به نام شخص شما باشد.
17-  کلیه پورسانتها پس از انجام عملیات بانکی به حساب شما واریز میگردد.
18-  شما حق ندارید هیچ گونه وجه نقدی را از مشتری یا بازاریابان درختواره خود درخواست نمایید یا حسابی غیر از حساب شرکت برای واریز وجه کالا به بازرایابان معرفی نمایید.بدیهی است در صورت چنین تخلفی شناسه شما مسدود و اقدامات قانونی علیه شما صورت میپذیرد.
19-  مالیات فروش محصول و هزینه های جانبی مثل بیمه(در صورت درخواست بازاریاب) شامل پورسانت نمیگردد.
20-  شما حق ندارید نسبت به انتقال شناسه خود به دیگری اقدام نمایید.
21-  کلیه محصولات خریداری شده توسط مشتریان 10 روز پس از خرید تحویل میگردد قبل از زمان ذکر شده شما حق هیچ گونه اعتراضی را ندارید.
22-  توزیع کالا  فقط در دفتر مرکزی شرکت و نمایندگی های رسمی شرکت انجام میگیرد
تبصره : در صورت نیاز مشتری جهت ارسال محصول به نشانی خاص بیمه محصول(در صورت درخواست وی) به عهده مشتری میباشد .
در هر صورت هزینه ارسال با مشتری میباشد.
23-  تبلیغات محیطی محصول و شرکت فقط از طریق سایت رسمی شرکت ،رسانه های قانونی،روزنامه های رسمی کشور و فقط توسط شرکت انجام می پذیرد.
24-  اطلاع رسانی های شرکت فقط از طریق سایت رسمی شرکت صورت میپذیرد.
25- باز پسگیری محصولات از مشتریان طبق قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران میباشد.
26-  مبنای قیمت خرید شما، قیمت لحظه ای است که شما از سایت شرکت خرید مینمایید و قیمت لحظه تحویل محصول، هیچ تاثیری در قیمت محصول ندارد
27- با خرید محصول توسط مشتری هیچ حقی برای بازاریاب شدن وی به وجود نمی آید.
28-  شما حق ندارید نسبت به دایر کردن نمایندگی بدون داشتن مدرک قانونی از شرکت اقدام نمایید.
29-  کلیه محصولات فقط به خریدار و یا نماینده قانونی وی تحویل میگردد.
30-  در صورت ارسال محصول و نبودن خریدار در محل، مراجعه بعدی مسلزم پرداخت هزینه حمل توسط خریدار میباشد.
31-   در صورت نقص در محصول زمان تحویل،از پذیرفتن محصول خودداری کنید.لذا پس از تحویل هیچگونه عذری مبنی بر نقص محصول از شما پذیرفته نیست.
32-  در صورت گم کردن شناسه و پسورد محیط کاربری و ایمیل خود سریعا به شرکت اطلاع دهید.در غیر اینصورت هرگونه اعمال نفوذ به محیط کاربری شما به شرکت هیچ گونه ارتباطی ندارد.
33-  اطلاعات درختواره شما کاملا محرمانه است و شما موظفید نسبت به نگهداری و عدم افشای اطلاعات تلاش نمایید.
34-  در صورتی که بازاریابی بدون هیچ دلیل موجه قانونی بیش از سه ماه هیچگونه فعالیتی انجام ندهید شناسه وی تعلیغ خواهد شد.
35-  شما موظفید در محیط شرکت با پوشش کاملا مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ظاهر شوید و در صورت تناقض، شرکت از حضور شما در محیط شرکت جلوگیری مینماید.
36-  هر گونه اغتشاش، فعالیت سیاسی و عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران در شرکت ممنوع بوده و در صورت مشاهده رعایت نکردن قوانین شناسه شما مسدود و  از حضور شما در شرکت و نمایندگی های شرکت برای مادام العمر جلوگیری به عمل خواهد آمد.
37-  میزان اختیارات شما کاملا محدود به بازاریابی و اجرای کامل قوانین بازاریابی شبکه ای و قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.
38-  شما حق ندارید خصوصیاتی بالغ بر خصوصیات محصول ارائه شده توسط شرکت به مشتریان اعلام نمایید.
39-  شما موظفید به بازاریابان درختواره خود در برابر سو ال های ایشان پاسخ شفاف بدهید.
40-  شما حق ندارید اطلاعات نادرستی در مورد شرکت در اختیار بازاریابان و مشتریان شرکت قرار دهید.
41-  شما حق استفاده از هرگونه تیلیغات رسانه ای، روزنامه ای،ارائه بوشور،کاتالوگ و غیره را بدون حکم رسمی شرکت ندارید.

42-  در صورت عدم رعایت قوانین، شرکت میتواند طبق قوانین داخلی(که موافق با قوانین ومقررات بازاریابی شبکه ای است) با شما برخورد نماید
43- در صورت بروز هر گونه اختلاف مابین اینجانب و شرکت، کمیته نظارت اصناف به عنوان داور مرضی الطرفین جهت رسیدگی به اختلاف تعیین می گردد و رای داوری کمیته مورد قبول اینجانب می باشد.


کد را اینجا وارد کنید
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت ابر تجارت کهکشان می باشد.

طراحی و پیاده سازی برآیند تجربه